برگزاری رالي تور شهري خودروهاي تاريخي، سافاري، كمپر و ‌کاروانینگ و نمایشگاه بزرگ خودروهای مذکور در محوطه موزه بزرگ خراسان رضوی به همت حوزه اتومبیلرانی کانون 14-12-99 عکس: کلوپ خراسان رضوی
همه گزارش ها