کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، با نزدیک به یک قرن تجربه در زمینه برگزاری انواع مسابقات اتومبیلرانی ، رالی و برپایی نمایشگاه، کمپینگ، صدور اسناد بین المللی رانندگی و خودرو، امداد خودرو ، خدمات مسافرتی و گردشگری و خدمات رسانه ای و... در زمره زبده ترین نهادهای بین المللی می باشد. فعالیت های اتومبیلرانی کشور ایران از 11 اکتبر 1909 آغاز گردید و ایران در 24 آوریل 1926 با امضاء اصلاحیه قرارداد بین المللی پاریس و تصویب آن در 30 ژوئن 1926 به عضویت FIA درآمد. کانون نیز پس از مصوبه مجلس شورای ملی در سوم دیماه 1313 (24 دسامبر 1934)، در سال 1314 تاسیس شد و با گذراندن مراحل رسمی و ثبتی در سال 1317 با شماره ثبت 4 به فعالیت خود ادامه داد. پس از آن، عضویت ایران در FIA ، به نام کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ثبت گردید.

با تصویب لایحه قانونی در شورای عالی انقلاب در تاریخ 1358/9/3 کانون جهانگردی و اتومبیل کلوپ شاهنشاهی، به کانون جهانگردی و اتومبیل کلوپ جمهوری اسلامی ایران تغییر نام داد و در حال حاضر با نام کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران مشغول به فعالیت می باشد.