برگزاری نخستین نمایشگاه خودروهای کلاسیک و مدرن (Car Show) توسط حوزه اتومبیلرانی کانون-تبریز 24-11-99 عکس: کلوپ تبریز
همه گزارش ها