برگزاری مسابقات چندجانبه کشوری اتومبیلرانی آفرود توسط حوزه اتومبیلرانی کانون، با میزبانی استان قزوین در دو کلاس ۳۵۰۰- و ۳۵۰۰+ سی سی 24-11-99 عکس: کلوپ قزوین
همه گزارش ها