برگزاری رالی تفریحی خانوادگی کیش از سوی حوزه اتومبیلرانی کانون ‌و هيأت موتورسواری و اتومبيلراني كيش، با همکاری موسسه ورزش و تفریحات سالم این جزیره 17-11-99 عکس: کلوپ کیش
همه گزارش ها