برگزاری رالي گردشگري خانوادگي "جام فجر" با همكاري حوزه اتومبيلراني كانون و به ميزباني هيأت موتورسواري و اتومبيلراني استان البرز، شهرستان فرديس و بخش آسارا، برگزار شد 17 و 18-11-98 عکس: کلوپ البرز
همه گزارش ها