برگزاری رالی خانوادگی ایثارگران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ( تهران- سمنان) به همت کانون 16 و 17-11-98 عکس: رضا حمیدی
همه گزارش ها