برگزاری رالی تور گردشری خودروهای دو دیفرانسیل جام فجر در مسیر کرج-طالقان و بلعکس با همکاری کانون و هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز 11-11-98 عکس: کمیته آفرود البرز
همه گزارش ها