نشست هماهنگی حوزه اتومبیلرانی کانون و امور ایثارگران وزارت میراث، جهت برگزاری رالی خانوادگی جانبازان و ایثارگران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دهه فجر 24-10-98 عکس: رضا حمیدی
همه گزارش ها