موکب پذیرایی بسیج ساجدین کانون، از عزاداران سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 16-10-98 عکس: رضا حمیدی
همه گزارش ها