برگزاری چهارمين دوره داوري درجه 3 اتومبیلرانی
همه گزارش ها
برگزاری چهارمين دوره داوري درجه 3 اتومبیلرانی، با همکاری حوزه اتومبيلراني كانون و هيات موتورسواري و اتومبيلراني استان البرز (كميته اسلالوم ) در استان البرز و پيست ورزشگاه انقلاب كرج