برگزاری دومين دوره آموزش مهارتهاي عمومي و حرفه اي اتومبيلراني
همه گزارش ها
برگزاری دومين دوره آموزش مهارتهاي عمومي و حرفه اي اتومبيلراني روز جمعه 17 ارديبهشت، با همکاری حوزه اتومبيلراني كانون و هيات موتورسواري و اتومبيلراني استان البرز (كميته اسلالوم ) در استان البرز و پيست ورزشگاه انقلاب كرج