برگزاری اولین دوره کلاس داوری درجه سه اتومبیلرانی اسلالوم
همه گزارش ها
برگزاری اولین دوره کلاس داوری درجه سه اتومبیلرانی اسلالوم در پیست ورزشگاه انقلاب کرج توسط حوزه اتومبیلرانی کانون