همایش یک روزه خودروهای خاص و دورهمی دارندگان این نوع خودروها از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و انومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، این رویداد روز پنجشنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ در مجتمع فرهنگی - تجاری پرشین مهرشهرکرج با شرکت خودروهای ویژه و حضور علاقه مندان به فعایت های اتومبیلرانی برگزار شد.

همایش های خودرویی و موتوری کارگاه های علمی - آموزشی- تجربی هستند که تمامی شرکت کنندگان ضمن آشنایی با هم به تبادل نظر و اطلاعات و تجربیات در زمینه خودرو و موتور می پردازند. 

این گونه رویدادها فرصت مناسبی برای جذب هدفمند علاقه مندان و جوانان و توسعه اتومبیلرانی و موتورسواری است.

در برگزاری رویداد مذکور تمامی شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رعایت شد.