رالی گردشگری خانوادگی ویژه بازنشستگان استان تهران روزهای هفتم ‌و هشتم مرداد ماه در مسیر شهرهای تهران و محلات برگزار می شود.


 به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، این رالی تور از سوی حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی واتومبیلرانی و با همکاریصندوق بازنشستگی استان تهران با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد. 


حسین اربابی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، با بیان این خبر گفت: این رقابت به منظور تکریم و قدردانی از بازنشستگان گرامی، ایجاد شور، نشاط وانگیزه در آنان و همچنین تشویق بازنشستگان و خانواده ها به انجام سفرهای مسئولانه در دوران کرونا، برگزار می شود. 

 

رالی گردشگری - خانوادگی ویژه بازنشستگان از تهران آغاز می شود، در مسیر قم، سه راه سلفچگان ادامه می یابد و با رسیدن به  هتل جهانگردی و مجموعهآبدرمانی شهرستان محلات، پایان خواهد یافت. 


مسیر این مسابقه ۲۵۰ کیلومتر و‌ زمان تقریبی آن ۵ ساعت خواهد بود.