جلسه بررسی مشکلات و راه کارهای ساماندهی سافاری در کویر های شهرستان خور بیابانک از سوی کلوپ سافاری استان اصفهان تحت نظر حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، این جلسه روز چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ در محل فرمانداری جدید خور بیابانک برگزار شد و نقاط ضعف و قوت گردشگری و اجرای سافاری مسئولانه در منطقه کویر مصر و فرحزاد و راهکارهای علمی و عملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نشست مذکور مقرر شد تعدادی از موارد به صورت زمانبندی و با همکاری اهالی و مسئولین منطقه در فصل تابستان و پیش از شروع پائیز انجام شود تا منطقه باآمادگی هرچه بیشتر به استقبال فصل آتی گردشگری گام بردارد.