همایش یک روزه خودرویی و طبیعت گردی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در روستای شهرستانک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، این همایش روز جمعه دهم اردیبهشت 1400 با همکاری هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی البرز، حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در استان البرز، تیم 206 آرسی بازان و گروه بازرگاني a.در روستای شهرستانک استان البرز برگزار شد. 

حسین اربابی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با بیان این خبر درخصوص اهداف برگزاری این رویداد گفت: ترویج و رونق طبیعت گردی، پاکسازی محیط زیست و توسعه سفرهای مسئولانه در دوران کرونا از جمله اهداف برگزاری این همایش بود.

جلب توجه عموم به طبیعت و اهمیت حفظ و نگهداری آن از جمله فعالیت های همیشگی موتورسواران و اتومبیلرانان کانون است.طرح های متعدد و متنوع پاکسازی و پاکداشت طبیعت، تورهای مختلف سافاری و طبیعت گردی، کاشت نهال، برگزاری مسابقات عکاسی، پیاده روی و کوه پیمایی و ... از جمله برنامه های متعدد و متنوع حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در سراسر کشور است که با توجه به اهمیت موضوع نگهداری محیط زیست و لزوم  توسعه گردشگری ورزشی و طبیعت گردی جز برنامه های اصلی خواهد بود.