آدرس و موقعیت ساختمان مرکزی

آدرس : تهران خیابان آزادی،بین خوش و بهبودی، نبش خیابان شهید قانعی، پلاک 231

کد پستی : 1457994785

021-66900770 الی 4 : تلفن

ساعت های کاری : شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰


آدرس و موقعیت ساختمان شماره یک

آدرس : خیابان فیاض بخش، نبش کوچه جهانگردی، پلاک 33

کد پستی : 1114639811

021-66749970-4 : تلفن

ساعت های کاری : شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰


آدرس و موقعیت ساختمان شماره دو

آدرس : خیابان خرمشهر - خیابان شهید عربعلی - پلاک 2

کد پستی : 1533894711

021-88500209-11 : تلفن

ساعت های کاری : شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰


تماس

info@taci.ir : ایمیل

sales@taci.ir : ایمیل صدور اینترنتی


نظر/پیشنهاد/درخواست :