فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کانون جهانگردی و اتومبیلرانی منصوب شد

فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حکمی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کانون جهانگردی و اتومبیلرانی را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، امروز سه شنبه 27 آبان 99 در مراسمی با حضور حسین اربابی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و صفری جانشین فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرمانده اسبق و جدید پایگاه تودیع و معرفی شدند.

در این حکم مهدی علمدار به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کانون جهانگردی و اتومبیلرانی معرفی شد.


1399/8/27