مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خبر داد:

آموزش محیط زیستی به تورهای گردشگری

 


سامان‌دهی سافاری‌ها و رالی‌ها در قالب باشگاه‌های گردشگری

حسین اربابی گفت: در حوزه سافاری‌ها و طبیعت گردی‌ها یکی از ارکان اصلی مجموعه ما مسئله آموزش است. از پایه‌های اساسی این آموزش‌ها نیز آموزش در حوزه محیط زیست است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در بحبوحه آتش سوزی‌ها و بحران‌های حوزه محیط زیست در کشور یکی از بزرگترین کمبودها در این عرصه کمبود نیروی انسانی بود که می‌توان آن را با استفاده از سرمایه انسانی داوطلب موجود در کشور و اقدامات پیشگیرانه جبران کرد. شاید در این میان یکی از اقدامات پیشگیرانه استفاده از طبیعت گردان و گروه های سفری باشد که بسیاری از وقت خود را در محیط زیست اطراف شهرها سپری می‌کنند. پتانسیلی که با آموزش و آگاهی بخشی می‌توانند مانع تخریب محیط زیست کشور تا حدود زیادی شوند.

حسین اربابی، مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور، در این رابطه گفت: در حوزه سافاری‌ها و طبیعت گردی‌ها یکی از ارکان اصلی مجموعه ما مسئله آموزش است. از پایه‌های اساسی این آموزش‌ها نیز آموزش در حوزه محیط زیست است.

او افزوددر غالب طبیعت گردی‌ها، سافاری‌ها و رالی ها که زیر نظر مجموعه جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار می شود ابتدا آموزش های محیط زیستی توسط اساتید مدعو از سازمان محیط زیست صورت می گیرد. بعد از این آموزش‌هاست که قدم به طبیعت گذاشته می‌شود.

اربابی با اشاره به اینکه بسیاری از آتش سوزی‌ها در جنگل‌ها به صورت غیرعمدی صورت می‌گیرد اظهار کردما در تلاش هستیم مردم و تورها را در این راستا آگاه کنیم. آنچه که مشخص است اکثر آتش سوزی‌ها در جنگل‌های ایران غیرعمدی است و صرفا بواسطه اشتباهات مردم و طبیعت گردان صورت می‌گیرد.

مدیرعامل کانون جهانگردی افزود: تلاش ما به واسطه این آموزش‌ها این است که همین اشتباهات کمتر شود و نقش مردم در این آتش‌سوزی‌ها کاهش یابد. استفاده از هتل‌های کپسولی نیز یکی از راهکارهایی است که در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در محیط زیست صورت می‌گیرد و یک گام هدفمند در این مسیر است.

اربابی با اشاره به حمایت‌های این مجموعه در راستای جذب و سامان‌دهی گروه‌های سفر اذعان کردکلوب‌هایی برای دودیفرانسیلی‌ها، سافاری‌ها و سفرهای در قالب رالی تشکیل شده تا افراد و گروه‌ها مختلف با پیوستن به این باشگاه‌ها سامان‌دهی شده و برای جذب این افراد حمایت هایی نیز در نظر گرفته شده است.

او در پایان گفتبا صدور مجوز و ارائه تسهیلات غیرمالی به دنبال سامان‌دهی این گروه‌ها هستیم. در این راستا با شهرداری‌ها و نیروی انتظامی نیز همکاری خوبی داریم و ارتباط برقرار شده تا کمک بسزایی به این گروه‌ها شود.

 


1399/4/7