عملکرد سالیانه شرکت سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس بررسی شد

آخرین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس از زیرمجموعه های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی درسال 1398 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، این نشست روز یکشنبه مورخ 11 اسفند ماه 98 با حضور مدیران شرکت سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس در محل سالن جلسات هتل زاگرس بروجرد برگزار شد.

در این جلسه ضمن مرور عملکرد شرکت زاگرس و واحدهای تابعه آن درسال جاری، ضمن قدردانی از عملکرد شایسته هتل بین المللی زاگرس بروجرد، در خصوص مشکلات موجود و راهکارهای متصور برای رفع آنها به بحث و تبادل نظر شد.

همچنین برنامه شرکت سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس و واحدهای تابعه آن اعم از مجموعه های اقامتی، پروژه های فنی جاری و در دست اقدام برای سال 99 مرور شد.

در این جلسه جواد فراهانی به عنوان سرپرست مالی، ادرای و پشتیبانی شرکت معرفی شد و حکم خود را دریافت کرد.

در پایان، مصوبات جلسات قبل مطرح و واحدهای مرتبط در خصوص چگونگی اجرای آنها، گزارش هایی را ارائه دادند.


1398/12/12