شب فرهنگی ایران در برلین برگزار شدهمایش ایران، سرزمینی با فرهنگ کهن به همت نماینده اطلاع رسانی گردشگری ایران در کشور آلمان و همکاری انستیتو فرهنگی حافظ در برلین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، این مراسم روز شنبه 29 تیرماه 98 با هدف معرفی آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو و معرفی بهتر و بیشتر جاذبه‌ها و فرهنگ غنی و تمدن کهن کشورمان در مرکز هرتا مولر شهر برلین آلمان برگزار شد.

در بخشی از همایش ایران، سرزمینی با فرهنگ کهن، تاریخ و معماری کهن ایران زمین توسط آندریا روشکه نایب رئیس انستیتو فرهنگی حافظ و زیگفرید روشکه عضو هیئت امنای انستیتو فرهنگی حافظ همراه با نمایش فیلم و سخنرانی معرفی شد.

اجرای قطعاتی از موسیقی سنتی کشورمان توسط توماس اُگر ایران شناس، رئیس انستیتو فرهنگی حافظ و نوازنده سنتور و سینا سیدنا نوازنده دف، برگزاری میز فرهنگی ایران و توزیع بروشورهای معرفی جاذبه‌های کشورمان از دیگر بخش‌ها و برنامه‌های این شب فرهنگی بود.


1398/5/13