از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی صورت می‌گیرد:

اجرای طرح همسفر کوچک من در آزادراه تهران-پردیسمدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از اجرای طرح "همسفر کوچک من" در آزادراه تهران- پردیس، همزمان با هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، رامین افشاری با اعلام این خبر گفت: کودکان امروز آینده سازان فردا هستند و این کودکان نیاز دارند تا با شیوه‌های صحیح گردشگری، بهره‌گیری از طبیعت و فرهنگ نیاکان خود آشنا شوند.

مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی افزود: از آنجایی که کودکان نیازمند کشف زیبایی‌ها و تجربه محیط پیرامون خود هستند، رویکرد کانون در این میان، آموزش کودکان و ارائه آگاهی‌های اولیه به آنان و والدینشان برای «گردشگری آگاهانه» است.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در راستای رسالت‌های خود در خصوص ارتقای فرهنگ گردشگری، با توزیع مناسب بسته‌های آموزشی گام موثری در ترویج آداب گردشگری بردارد.

افشاری ترویج آداب صحیح گردشگری را از گام‌های موثر در راستای توسعه این صنعت دانست و تأکید کرد: این بسته‌ها توسط نمایندگان امداد خودرو کانون در مسیر آزادراه تهران- پردیس در میان مسافرین توزیع خواهد شد.

شمس رییس اداره آموزش کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز در این‌باره خاطرنشان کرد: این طرح با هدف توسعه آداب گردشگری کودکان از 9 تا 11 مهر 97 و هم زمان با هفته گردشگری به صورت پایلوت در محور خروجی آزادراه تهران- پردیس به سمت شمال کشور به اجرا گذاشته می‌شود.


1397/7/8