در غرفه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی صورت گرفت:

نشست صمیمی نماینده مردم اصفهان در مجلس و مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهانغرفه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در دهمین نمایشگاه ملی گردشگری اصفهان، میزبان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان بود.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، دکتر حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس و دکتر اله‌یاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان ضمن بازید از غرفه کانون به گفت‌و‌گو پرداختند.

در این دیدار، رامین بذرافشان مدیر هتل بین‌المللی زاگرس بروجرد، خدمات کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و این هتل را معرفی نمود.

در ادامه نیز دکتر کامران دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از غرفه کانون در نمایشگاه ملی گردشگری بازدید داشت.


1397/4/2