بازدید مدیرعامل و قائم مقام کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از کاروانسرای حجت آباد وزیر

مدیرعامل و قائم مقام کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 5 دی ماه، به منظور بررسی و تعیین تکلیف مجموعه حجت آباد وزیر یزد، از این پروژه ملی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران: رامین افشاری و سید حسین جلالی، ضمن بازدید از تمامی بخش‌های مجموعه تاریخی حجت‌آباد، طرح‌های ارائه شده جهت بازسازی و احیای این مجموعه، میزان موفقیت طرح‌های مرمت و احیاء کاروانسرا را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.


1396/10/6