انتصاب رییس، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

رییس، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی؛ بر اساس صدور احکامی جداگانه از سوی «دکتر زهرا احمدی پور»، «رییس مجمع عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران»، مرتضی حاجی به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و عبدالناصر پورمهران و ابوالحسن محتشمی به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره منصوب شدند.

در همین راستا، در جلسه هیأت مدیره کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، رضا عاصم نخجوانی به عنوان رییس هیأت مدیره و منوچهر ناصرالملکی به عنوان نایب رییس هیأت مدیره، انتخاب و معرفی شدند.

همچنین در مراسمی که 5 بهمن ماه در سالن کنفرانس کانون برگزار شد، ابراهیم رضایی بابادی، مدیرعامل سابق و سید علی آقازاده، عضو سابق هیأت مدیره کانون جهانگردی و اتومبیلرانی گزارش کوتاهی از عملکرد خود ارائه کرده و در پایان با اهدای لوح یاد بود و هدایایی تکریم شدند.


1395/11/5