رژه خودروهای تاریخی به مناسبت هفته گردشگری به همت کانون و همکاری پلیس راهور و هیات دوچرخه سواری استان فارس 11-07-99 عکس: کلوپ فارس