برگزاری اولین دوره رالی تور خانواده به مناسبت هفته گردشگری و هفته دفاع مقدس به همت کانون و همکاری هیات موتورسواری و اتومبیلرانی هرمزگان (بندرعباس- فین) 11-07-99 عکس: کلوپ هرمزگان