برگزاری رالی تور گردشگری خودروهای تاریخی به مناسبت روز جهانی گردشگری به همت کانون و با همکاری اداره کل میراث اصفهان و هیات موتورسواری و اتومبیلرانی اصفهان 10 و 11-07-99 عکس: کلوپ اصفهان