برگزاری رژه با شکوه موتورسواری و اتومبیلرانی گرامیداشت روز آتش نشان به همت کانون و همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز و آتش نشانی 06-07-99 عکس: کلوپ البرز