رالی تور گردشگری موتور سواران به مناسبت هفته گردشگری و هفته دفاع مقدس از وزارت گردشگری به مجموعه فرهنگی هنری سعد آباد به همت کانون09-07-99 عکس: رضا حمیدی