نخستین گردهمایی کمپرهای کلوپ کمپینگ و کاروانینگ کانون جهانگردی و اتومبیلرانی زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران 03-07-99 عکس: رضا حمیدی