برگزاری بزرگترين رژه خودرويي و موتوري کشوراز سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به یادبود شهدای خبرنگار و عید سعید غدیر خم، البرز-کرج 18-05-99 عکس: رضا حمیدی