بازرسی از امدادگران تهران قم، عوارضی ساوه ، البرز محور چالوس، البرز قزوین (آبیک تاکستان) تهران سمنان محور گرمسار و تهران همدان در ایام نوروز - فروردین 99 عکس: امداد خودرو