بازدید آقای دکتر مونسان وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از جشن مردمی یلدای ایرانی و نمایشگاه سوغات و صنایع دستی در مجموعه تاریخی فرهنگی سعد آباد 28-08-98 عکس: رضا حمیدی