آموزش نقشه خوانی رالی با جی پی اس توسط کلوپ سافاری ملی کانون در انارک، گویر ریگ جن 29 آبان لغایت 1 آذر 98 عکس: کلوپ سافاری ملی کانون