آغاز نمایشگاه آثار سفال و سرامیک ایران در برلین به همت نمایندگی اطلاع رسانی گردشگری ایران در آلمان به مدت سه ماه عکس: نماینده اطلاع رسانی