برگزاری نمایشگاه وسیله های نقلیه تاریخی کمپین انسانیت همزمان با عید سعید قربان با همکاری حوزه اتومبیلرانی (کمیته خودروهای کلاسیک) کانون و هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز22-05-98 عکس: کمیته خودروهای کلاسیک البرز