برگزاری دومین دوره مسابقات تورینگ و سافاری قهرمانی کشور سال ١٣٩٨ به همت کمیته تورینگ و سافاری کشور و با همکاری کانون - ٢٧ و ٢٨ تیر 98 - عکس: کمیته تورینگ و سافاری کشور