نشست مشترک مدیران عامل کانون و امداد خودرو سایپا با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه و ارائه خدمات مطلوبتر به امدادخواهان 22-04-98 عکس: امداد خودرو