حضور ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری (CMT) نان جینگ چین به همت کانون 10 الی 12-03-98 عکس: حسین خلیفی، نماینده اطلاع رسانی گردشگری ایران در چین