آیین اختتامیه رالی خانوادگی جانبازان و ایثارگران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (جام فجر) در مسیر تهران- بروجرد و اراک-قم-تهران 22-12-97 عکس: رزیتا پیدایش