حضور ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری فیتور اسپانیا 2019 به همت کانون 03-11-97 الی 07-11-97 عکس: عبدالرضا عباس زاده و سایت میراث آریا