برگزاری جلسه هم اندیشی کانون و کمیته تورینگ سافاری کشور با هدف هم افزایی و افزایش همکاری های فی مابین و توسعه فعالیت های تورینگ و سافاری در کشور 27-09-97