صبح جمعه با شما با حضور خانواده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران 97/8/20