دوره آموزشی اصول مشتری مداری، حمل استاندارد خودروها و نحوه استفاده امدادگران از اپلیکیشن امداد خودرو کانون در گیلان برگزار شد 26-07-97 عکس: حسین آقا میری