آغاز رالی وسیله‌های نقلیه تاریخی با همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز 25 لغایت 27-07-97