مراسم رونمایی از اپلیکیشن ، خودروهای جدید و امداد موتوری امداد خودرو کانون با حضور آقای دکتر مونسان معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 20-06-97 عکس: رضا حمیدی