حضور آقای مهر اله رخشانی مهر، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوساز ی و تجهیز مدارس کشور و آقای دکتر محمد رضا حافظی، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور در هتل زاگرس بروجرد 15-06-97 عکس: مهدی ابراهیمی