حضور آقای دکتر مونسان معاون ريیس جمهور و رييس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در هتل زاگرس بروجرد کانون در سفر به لرستان 28-04-97